صفحه اصلی
دبیرستان مفید منطقه سهمفید ونک

پیش ثبت نام و آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان مفید3  برای سال تحصيلی ٩٧-١٣٩٦ به پایان رسیده و آزمون ورودی و پذیرش دانش آموزان انجام گردیده است