صفحه اصلی
دبیرستان مفید منطقه سهمفید ونک

اخبار و اطلاعیه ها
 ١٠:٣٧ - 1394/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
عمومی
اردوی علمی پایه چهارم
به روایت تصویر
 ١٥:١٥ - 1394/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٤٧ - 1394/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
عمومی
دومین جلسه دانش افزایی اولیای سال چهارم
پرسش و پاسخ اولیا - صحبت های - طرح یک مساله - ارائه پرسشنامه - بررسی پرسشنامه در دو مرحله
 ١٠:٢٤ - 1393/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اردوی تفریحی - چهارم ریاضی - مجموعه انقلاب
اولین جلسه شورای دانش آموزی پایه چهارم ریاضی
نخستین جلسه دانش افزایی اولیای سال چهارم
جلسه انتخاب عضو انجمن اولیاء و مربیان پایه چهارم ریاضی
افراد

ساعات تماس و ملاقات

اخبار