اطلاعات تماس

آدرس: شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید دادمان، بلوار درختی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی)، کوچه پرتو

تلفن و نمابر: 22065087-021